Kariyer 2017-05-14T20:50:34+00:00

Kariyer

Ancore olarak başarının en önemli odağının insan olduğuna inanırız.

“Önce İnsan” felsefesi doğrultusunda tüm çalışanlarımıza verimli bir biçimde çalışacakları, karşılıklı saygı, sevgi ve güvene dayalı bir iş ortamı sunmaya özen göstermekteyiz.

İlkelerimiz

Ancore olarak mutlu çalışma ortamları yaratabilmek adına seçme ve yerleştirme süreçlerinde kurum kültürüne uygun, pozisyon için gerekli bilgi ve beceriye sahip adaylarla, yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme imkânları sunmak için yetkinlik bazlı mülakat yaparak titiz bir işe alım süreci uygulamaktayız.

Her bir çalışanımızın Ancore başarısına yaptığı katkıyı, çalışanlarımızın temel ücretlerine eklenen, performansa dayalı prim ödeme sistemiyle ödüllendirilmekteyiz. Tüm çalışanlar için performansa dayalı bir ücretlendirme yapısı geliştirilmiştir. Performans odaklı primlerle, adil, yüksek performansı ödüllendiren rekabetçi bir politika izlemekteyiz.

Ancore olarak, tüm çalışanlarımıza uygun eğitim, gelişim ve kariyer fırsatları sunmaya çalışmaktayız. Çağdaş bir işveren olarak, çalışanlarımızın kariyer fırsatlarından faydalanmaları ve bunu kişisel yaşam planlarıyla dengeleyebilmeleri için büyük özen göstermekteyiz.