Stresli Misiniz? Multivitamin Kullanın!

Avustralya ve İngiltere’deki bilim adamları, son zamanlarda, multivitamin ile diyet takviyesinin, sağlıklı genç bireylerde ruh hali ve genel iyilik halini artırabileceğini gösteren randomize kontrollü bir klinik araştırmanın sonuçlarını yayınladılar. Çalışmada, 20 ve 50 yaşları arasındaki 138 kişilik bir popülasyona, 16 haftalık bir süre için yüksek B kompleks vitamin oranları içeren multivitamin desteği verildi. Araştırmacılar, çalışmanın başında, ortasında ve sonunda, altı adet kronik ruh hali ölçümü paneli uyguladı. Ayrıca, çalışmaya katılanların bir alt kümesi bu altı panelden ikisini kullanarak evde cep telefonu değerlendirmeleri yoluyla ruhsal durumlarını ve genel huzur durumlarını bildirdiler. Laboratuvar ölçümlerinde anlamlı bir etki olmamasına rağmen, evde yapılan değerlendirmeler, plasebo alanlara kıyasla, multivitamin grubunda yorgunluk, kaygı ve stresin azaldığını gösterdi.

Yetersiz Beslenen Batı

Mağara adamı atalarımız gibi hâlâ avcı-toplayıcı olsaydık, dengeli bir besin desteği gereksiz hale gelebilirdi. Eski avcı-toplayıcılar yağsız et, balık, meyve, sebze, tohum ve fındık içeren bir diyetle besleniyorlardı. Fakat hayvancılık yapmaya başlayıp, karbonhidratları ve mandıraları diyetlerimize soktuktan sonra sindirim sistemimizi yeni besin düzenimize adapte etmek için gereken genetik değişiklikler, beslenme alışkanlıklarımızda yaşanan hızlı değişimlere ayak uyduramadı. Şu anda popüler olan Paleo Diyeti ve diğer benzer beslenme rejimlerinin temelini de aslında bu durum oluşturmaktadır.

Çeşitli meyve ve sebzeler ile birlikte, omega-3 den zengin balık ve fıstık içeren bir diyet uygulayabilsek, vitaminler ve antioksidanlar açısından gerekli her şeyi elde etmek için oldukça iyi şansımız olurdu. Ancak artık modern batı dünyası hareketsiz ve stresli. Sağlıklı ve eksiksiz paleo diyetiyle adeta pazarlık yaparak beslenme rejimi uygulamak oldukça  zaman alıcı ve pahalıdır. Oysa ki yüksek karbonhidtatlı, yüksek yağlı diyetler daha hızlı elde edilebilir, daha kolay sürdürülebilir ve daha ucuzdur.

Multivitamin takviyeleri geniş bir yelpazede vitaminler , mineraller ve antioksidanlar içerir. B-kompleksi vitaminleri,  D vitamini  ve magnezyumun sağlıklı beyin işlevinde önemi göz önüne alındığında, bu besin öğelerinden fakir olan bir diyetin bizi halsiz ve berbat hissettirmesi şaşırtıcı değildir.

Multivitaminlerin Kanıta Dayalı Bir Temeli Var

Çoğu multivitamin, FDA tarafından takviye edici gıda olarak sınıflandırılmıştır ve bu nedenle ilaçlar ile aynı titiz test prosedürlerine tabi değildir. Bu durum, klinik araştırmalarda incelenmediği anlamına gelmez. Kamu ve özel olarak finanse edilen klinik araştırmaların küresel kayıt defteri olan ClinicalTrials.gov içinde yapılan araştırma “multivitaminler” için 155 sonuç ve “vitamin” için 3.850 sonuç vermekte ve her geçen gün bu sayı artmaktadır.5 Yapılan tüm klinik araştırmalar uluslararası standartlara tabidir.

Peki bu ne demek oluyor?

Bu önemli bir gösterge. Besin takviyeleri ile yapılan çok fazla sayıda klinik çalışma kardiyovasküler hastalıkların tedavisi, kanser sağ kalımı oranları veya bazı diğer patolojik durumların iyileştirilmesi üzerine yoğunlaşmış durumda. Yakın bir gelecekte araştırmacı bilim adamları tarafından besin maddelerinin doğru kombinasyonu bulunabilir, kanser ve kalp rahatsızlığı tedavileri gibi birçok hayati tedavi çok daha erken keşfedilebilir.

2017-05-19T15:43:48+00:00